Ентитети који сарађују

Други сарадници

Анпи Сезионе ди Сан Цанзиан д'Исонзо

Аусер Волонтариато ди Фиумицелло Вилла Вицентина

Аусер ди Фиумицелло Вилла Вицентина